Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Ars-Häme ry
Osoite: Hallituskatu 14, 13100 Hämeenlinna
Puhelin: +358 44 491 0696

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Salla Laurinolli

3. Rekisterin nimi
Ars-Häme ry:n jäsenrekisteri, Ars-Häme ry:n taidelainaamon asiakasrekisteri, Ars-Häme ry:n kutsuvierasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekistereitä käytetään jäsenasioiden hoitoon ja jäsenille tiedottamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja asiakkaille yhdistyksen tapahtumista tiedottamiseen.

5. Rekisterin sisältö

Asiakkaan perustiedot:
Jäsenistä etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja nettisivuosoite.
Asiakkaista etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika.
Tapahtumiin kutsuttavista muista kuin asiakkaista etu- ja sukunimi, osoite ja sähköpostiosoite.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa

6. Tietolähteet.
Asiakkaan tiedot rekisterin pitäjälle tulevat, kun asiakas ostaa tai lainaa teoksia yhdistykseltä ja tekee sopimuksen yhdistyksen kanssa tai hakee yhdistyksen jäsenyyttä. Muut kutsuvieraat ovat sellaisia tahoja, joilla on oikeutettu etu saada kuulla yhteisön asioista.

7. Tietojen luovutus
Ars-Häme ry ei luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot on tallennettu tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla ja/tai muilla teknisillä keinoilla suojattuja.